Organizing Committee
Local Organizing Committee
President
Hwang, Shang-Jyh
Honorary President
Lu, Kuo-Cheng
Secretary
Chang, Jer-Ming
Treasurer
Wang, Ming-Cheng
Committee Members
Chang, Chiz-Tzung
Chen, Jin-Shuen
Chen, Yung-Ming
Chiang, Chih-Kang
Fang, Ji-Tseng
Hsu, Chiao-Po
Hsu, Yung-Ho
Lee, Chien-Te
Lin, Chih-Ching
Lin, Yuan-Hau
Sung, Junne-Ming
Tian, Ya-Chung
Wu, Chih-Jen
Wu, Ming-Ju
Yang, Meng-Ju
Chang, Horng-Rong
Chen, Yung-Chang
Cheng, Chi-Hung
Chiu, Yi-Wen
Fang, Te-Chao
Hsu, Yu-Juei
Kan, Chung-Dann
Lin, Cheng-Jui
Lin, Shih-Hua
Lu, Kuo-Liang
Tarng, Der-Cherng
Wu, Chia-Chao
Wu, Mai-Szu
Yang, Chin-Wei
Yen, Ta-Hsiang
Asian Pacific Society of Dialysis Access (APSDA)
Executive Committees
President
Yong-Soo Kim
President-elect
Takashi Sato
Secretary-General/Treasurer
Yaeni Kim
Nominating Committee Chair
David Voss
Education Committee Chair
Sampath Kumar
Congress Committee Chair
Hin-Seng Wong
Publication Committee Chair
Frederick E. Ogbac
Council of National Representatives
Sajiv Cherian
Bihu Gao
Qizhuang Jin
Balasubramaniam
Sanjiv Jasuja
Atma Gunawan
Maruhum Bonar Hasiholan Marbun
Akira Miyata
Hideki Kawanishi
Bak-Leong Goh
Tan Chieh Suai
Chih-Ching Lin
Kuo-Cheng Lu
Eddie Kuok Chuin TAN